Clubvisie

DOEL van de vereniging:

XL gym Zele is een turnclub die georganiseerd is volgens de principes van de Integrale Kwaliteit (Quality 4 Gym).

De belangrijkste doelstelling van de vereniging is het onderricht in de gymnastiek aan een zo breed mogelijk publiek aan te bieden. Dwz alle doelgroepen binnen de sporttak Gymnastiek volgens de sporttakkenlijst van de Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF).

De nadruk ligt op recreatieve beoefening, met de mogelijkheid tot deelname aan wedstrijden op vrijwillige basis.

Onze VISIE:

De primaire doelstelling van XL Gym is het aanbieden van pedagogisch verantwoorde gymactiviteiten aan een zo breed mogelijk publiek, met de jeugd als belangrijkste doelgroep. Tijdens onze activiteiten wordt vooral de nadruk gelegd op een evenwichtige persoonlijkheidsontplooiing, aangepaste fysieke training en een maximale talentontwikkeling op ieders niveau in een geest van respect en fair-play. Naast de technische kwaliteiten trachten we ook sociale vaardigheden en ontwikkeling bij te brengen. De nadruk ligt op recreatieve sportbeoefening, met de mogelijkheid tot deelname aan wedstrijden op vrijwillige basis. In het streven naar perfectie en kwaliteit moet het turnen eerst en vooral keitof zijn!