Clubgeschiedenis

We schrijven 1900. Onze turngilde werd boven de doopvont gehouden in de schoot van het Sint-Xaverius genootschap. Alfons Goossens werd voorzitter. Hij werd bijgestaan door Rene Caesens de ondervoorzitter, Rene De Smedt als secretaris, toen schrijver genoemd, en Benoit Rubbens was schatbewaarder. De eerste proost was E.H. De Roo. Ook toen werden deze pioniers bijgestaan door raadgevende leden: Renë Burm, Louis De Smedt, Armand Rubbens, Albert Meeus, Petrus De Varë, Ephrem De Donder, Jean-FranÇois Van Hemelrijck, Edmond Nelis, Jules De Meulder, Jules Goossens, Leopold De Bruyne en Petrus Vergauwen.

Op zondag 30 juli 1905 mocht deze ploeg het vierde gouwfeest organiseren. Met een deelname van 30 verenigingen uit de verschillende gewesten, was het een geslaagd feest. Tijdens dit evenement werd het nieuwe vaandel geschonken door E.H. De Stoop en zoals het toen een traditie was voor een katholieke vereniging, werd dit vaandel gewijd.

2 en 3 juli 1911 was er de eerste buitenlandse reis naar Roubet. 26 van 147 aanwezige groepen waren uit België.

Tijdens WO I had onze club geen werking. De toenmalige turnzaal werd echter ingenomen voor sociale werken. 3 leden bleven in het oorlogsgeweld.

Op 12 juli 1925 organiseerde de vereniging een groot vaandelfeest. Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan verkregen we koninklijke titel. Van dan af werd de titel van de club een zin op zich: Koninklijke Katholieke Sint-Xaverius Jongensturngilde ‘Vlug en Vroom’ Zele. Een naam die we vandaag de dag nog steeds op alle officiële documenten vermelden.

Zoals elke vereniging hoogtes en laagtes kent, was voor ons 1928 een zeer zwak jaar. Allerlei redenen lagen aan de basis. De werking werd stopgezet om uiteindelijk in 1931 met een nieuw bestuur van start te gaan.

2 en 3 juli 1938 was een hoogtepunt voor WO II met de organisatie van het 30e Oost-Vlaamse Gouwfeest. 38 verenigingen namen toen deel.

In hele moeilijke omstandigheden werd de werking tijdens WO II verder gezet. Zelfs turners uit de omliggende gemeenten kregen bij ons de kans om verder te oefenen. Net als in WO I noteren we 3 gymnasten als oorlogsslachtoffers. Elk jaar herdenken we op 11 november onze leden die als slachtoffers zijn achtergebleven in het geweld van WO I en WO II.

Op 23 januari 1949 deden we de organisatie van het bondskampioenschap voor keurturners.

In de aanwezigheid van 70 groepen vierden we het vijftigjarig bestaan met eveneens de organisatie van het bondsfeest voor leerlingen.

Ondertussen noteren we 14 en 15 juli 1951. Zele werd één groot feestterrein. Onze club organiseerde het 37e bondsfeest voor jongens ouder dan 14 jaar. 90 verschillende groepen namen deel aan deze turnmanifestatie. Eveneens waren verschillende muziekkorpsen aanwezig: Kon. Harmonie Sint-Cecilia, Kon. Harmonie Kunst Adelt van Zele-Heikant, Kon. Fanfare van Hamme-Zogge en nog tal van andere. Alle activiteiten werden georganiseerd op het terrein van FC Scela.

In 1954 zag ons eerste clubblad het daglicht onder impuls van turnleider Nimmegeers. Tot op vandaag is ons clubblad nog steeds een communicatiemiddel tussen het bestuur en de leden.

Even werd het stil… Tot op 21 en 22 mei 1960 de nationale kampioenschappen in Zele werden gehouden. In dat zelfde jaar waren de 44e gouwkampioenschappen eveneens in Zele met een deelname van 45 groepen. De toenmalige voorzitter Benoit Rubbens werd gehuldigd met medewerking van de Sportakern Zele.

In daarop volgende periode werd de gouden tijd van de vereniging maar vooral van Frederik De Waele. 10 keer bondskampioen, 3 keer interfederaal kampioen van België 2e plaats bij de internationale bondskampioenschappen in Bazel (Zwitserland), 1e plaats in de landenkamp in Parijs, deelname aan de Olympische Spelen in Helsinki waar hij als eerste Belg eindigde op de 127e plaats op 212 deelnemers. Frederik was eveneens lid van de nationale ploeg. In diezelfde periode behaalde onze turnkring meerdere keren de nationale titels in de categorieën scholieren, juniores, seniores en bij de keurturners. Welklinkende namen als Maurits De Kimpe, Hubert Coppieters, Albert Viette, Mon Diericks, Fiel Raemdonck en Anrde Michiles zijn zeker niet vreemd en hebben hun steentje bijgedragen aan de sportieve naam van onze club. De rijk gevulde trofeeënkast getuigt van een zeer sportief verleden.

In 1964, op 10 mei, organiseerde de meisjesclub Sint-Lutgardis de nationale groepskampioenschappen. Hieraan hebben wij uiteraard onze volle medewerking verleend. Er werden toen 65 groepen ingeschreven.

Tussen het jaar 1966 en 1972 hadden we een vermeerdering van maar liefst 106 leden. Een enorm succes vooral dankzij de blijvende inzet van alle leden, de sportieve resultaten en de verhuis terug naar de turnzaal in PIUS-X, (dat een tijdje buiten gebruik was wegens verbouwingen).

1966 = 65 leden
1967 = 90 leden
1968 = 110 leden
1969 = 130 leden
1970 = 140 leden
1971 = 160 leden
1972 = 171 leden

Op 28 en 29 juni 1975 hadden we onze 75-jarige viering waarop de toenmalige voorzitter van onze club Jozef Arens het gouden ereteken Sint-Baafs mocht ontvangen van E.H. Deken Van Driessche.

Vanaf dit jaar is ook het jaarlijks wederkerende turngala in samenwerking met de plaatselijke Sint-Lutgardis turnkring een feit.

In 1980 vierden we opnieuw met een internationale turnontmoeting met als gastclubs Sport Staalt Spieren uit Brede en Häengener turnclub Duitsland.

Sinds het ontstaan van de vereniging hebben we 5 voorzitters gehad. Alfonds Goossens, Jules Goossens, Raphael Hulpiau, Jozef Arens en sinds 1984 Hugo de Paepe. Na jaren waarnemend voorzitter (ondervoorzitter) te zijn, werd Hugo officieel aangesteld in datzelfde jaar. Eveneens zijn er tot nog toe 13 secretarissen geweest.

In februari 1985 deden we de organisatie van de Federale kampioenschappen Artistieke Gymnastiek Heren en Dames. Dit jaar was ook een mijlpaal in onze rijke geschiedenis: we verhuisden van de turnzaal in het PIUS-X-college naar de nieuwe, ruimere turnzaal van de gemeentelijke Basisschool in de Bookmolenstraat waar vandaag de activiteiten nog steeds doorgaan. Vanaf dan is er ook een intern huishoudelijk reglement opgesteld.

1990: Een bescheiden viering met een individueel kampioenschap Artistieke Gymnastiek Heren met deelnemers van de clubs Reynaert Kemzeke, Les Volontaires Dison, Kracht en Geduld Sint-Niklaas, Vaste Vuist Lauwe en Nut en Vermaak Buggenhout. In dit jaar werd ook de eerste Sport-Je-Fit dag georganiseerd.

Op 11 en 12 juni 1995 kreeg onze voorzitter Hugo De Paepe uit de handen van Z.E.H. Deken Willems het gouden ereteken van Sint-Baafs. Met deze gelegenheid werden heel wat eretekens uitgereikt aan de verdienstelijke leden van onze turnclub.

De start van het turnjaar 1997 was een ramp voor de keurgroep toestelturnen. Slechts 3 turners bleven over, maar dankzij de inzet van trainer Wim en zijn hulptrainers Andy en Ives kwamen we er bovenop.

1998 werd een zeer bewogen jaar. De voorbereiding van de 100-jarige viering werd ingezet. Het opzet: Een tentoonstelling over ‘100 jaar turnsport in Zele’ in de raadzaal van het gemeentehuis. Een biertje, de ‘FLIK-FLAK’ genaamd, werd gebrouwen. Een academische zitting en de verschillende wedstrijden stonden eveneens op het programma. Eretekens voor de leden met een aansluiting vanaf 5 jaar. Een facelift van de ‘Sport-Je-Fit’. Vanaf nu werd de wedstrijd ‘Sport-Je-Fit, Beker van Zele’ genoemd. ALLE jongens en meisjes, tussen 6 en 12 jaar, uit onze gemeente kunnen zich hiervoor inschrijven.

Maar op 14 mei 1998 overleed onze erevoorzitter Jozef Arens. De leden en bestuursleden brachten hulde en namen afscheid van een man die zich gedurende 69 jaar van zijn leven heeft ingezet voor de sportende kinderen van Zele…

2000 was dan het feestjaar. De wedstrijden trampolinespringen en artistieke gymnastiek werden een groot succes. Het feestmaal was ook om van te genieten, zeker het gezellig samenzijn met alle oude bekenden. Er zijn ook heel wat litertjes ‘FLIK-FLAK’ gedronken.

In 2001 werd dan de tentoonstelling gehouden. Hier waren het clubarchief, beeld- en filmmateriaal, oude turntoestellen en zelfs het eerste vaandel te bezichtigen.

Eveneens ontving de club voor de eerste keer het IK-Gymlabel, zeg maar een kwaliteitslabel voor turnverenigingen. Dit jaar werd ook het nieuwe logo voorgesteld. Het logo is te bewonderen op de startpagina van onze website.

Vanaf de start van het seizoen 2001-2002 werd de modernisering van de club ingezet. Lidgelden kunnen betaald worden via een overschrijving en het bestuur engageert zich om te investeren. Op 5 jaar tijd werd voor meer dan 30.000 euro aan nieuwe turntoestellen aangekocht.

Een 105-jarige viering kon niet uitblijven. Nu werd vooral de nadruk gelegd op de vrijwilligheid die mensen aan de dag leggen om hun vrije tijd te gebruiken voor onze sportclub. En plots merken we op dat de club thuishoort in het rijtje van oudste, nog steeds bestaande, sportverenigingen in België.

In mei 2007 ontving onze voorzitter, Hugo De Paepe, van de federatie de felbegeerde saltotrofee. Een trofee die slechts enkelen der aarde mochten in ontvangst nemen.

1 september 2007: de officiële website van de club, www.keitofturnen.be, gaat online.

15 september 2007: vanaf dit moment zijn alle groepen ook toegankelijk voor meisjes.

We noteren 23 juni 2008, een zwarte dag voor onze vereniging. Met het heengaan van Willy Van Driessche, bestuurslid en vriend, is de tijd even blijven stilstaan bij wat Willy betekende voor onze club gedurende vele jaren.

1 september 2008: onze voorzitter Hugo geeft de scepter door en zal vanaf nu door het leven gaan als erevoorzitter. Ook vanaf nu zijn we aangesloten bij Gymnastiek Federatie, een federatie met meer dan honderdduizend leden.

Om te voldoen aan de sportnoden van vandaag start onze club vanaf oktober 2008 met “PEUTER IN BEWEGING”.

Op 10 mei 2012 bereiken we een historisch moment voor de sport in Zele. Samen met onze collega’s van de Ropeskipping en Dance wordt XL Sport Zele geboren, een sportgroepering van meer dan 1000 leden.

Uiteraard zijn er nog tal van activiteiten en prestaties die in dit historisch overzicht niet beschreven staan. Door omstandigheden is het volledige archief van de club niet beschikbaar.