API – Aanspreekpunt Integriteit

Bij de API (Aanspreekpunt Integriteit) kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

De onafhankelijke API voor onze club is:

Liesbeth Van de Voorde – Kinderarts

api.xlgymzele@telenet.be